AVG, Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 trad de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EG/679/2016) (‘AVG’) in werking. De AVG bevat een aantal wettelijke vereisten voor het omgaan met persoonsgegevens die alle organisaties moeten naleven, ook Guesthouse de Heide.

Wij worden beschouwd als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ op grond van de AVG; wij zijn dus verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Dit betekend bijvoorbeeld dat wij uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die echt nodig zijn voor het verhuren van ons huis of een kamer.. 
De namen van de gezinsleden en andere personen die de u vergezellen verzamelen wij niet.

Wij slaan geen gevoelige persoonsgegevens op. 


Gevoelige gegevens zijn gegevens met betrekking tot gezondheid, ras, religie of etnische afkomst. Gasten kunnen om speciale voorzieningen verzoeken, zoals toegankelijkheid voor rolstoelen. Onze opgeslagen informatie daarover is tot een minimum beperkt: we registreren nooit medische of gezondheidsgegevens van personen, tenzij daar zeer belangrijke specifieke redenen voor zijn en verwijder die gegevens vervolgens onmiddellijk als we ze niet langer nodig hebben. We vragen niet om kopieën of scans van paspoorten, tenzij er een duidelijke wettelijke verplichting op ons rust om deze op te slaan (bijvoorbeeld bij verdenking van minderjarige prostitutie, dan zullen wij om ID vragen).

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Guesthouse de Heide. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Guesthouse de Heide.

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Guesthouse de Heide

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Guesthouse de Heide. Guesthouse de Heide is een guesthouse waar u kunt verblijven met groepen van twee tot 21 personen. Hiervoor slaan we een aantal van uw gegevens op, zoals naam en telefoonnummer. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Guesthouse de Heide, neem dan gerust contact op!

info@guesthousedeheide.nl | 0485-323066 Heide 8 | 5441 PR | Oeffelt Btw. Nr. NL8173.22.371B01 | KVK Nr. 17198853

02.Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Guesthouse de Heide. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Guesthouse de Heide stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zij commercieel. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Guesthouse de Heide. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Guesthouse de Heide via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en wensen.

03. Analytics

De website van Guesthouse de Heide verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers zoals een cateraar.

 

03.Ontvangers

De gegevens die Guesthouse de Heide ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordtuw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

04.Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Guesthouse de Heide,, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

JUw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt door een mail te sturen naar info@guesthousedeheide.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Guesthouse de Heide via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05.Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

06.Uw rechten

01. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Guesthouse de Heide vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Guesthouse de Heide. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd?  U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Guesthouse de Heide. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u  aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Guesthouse de Heide vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Guesthouse de Heide niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat Guesthouse de Heide uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

© 2020 - Guesthouse de Heide - 06-22000906

  • Facebook Basic Black
  • YouTube - Black Circle