Kadastrale gegevens

Sectie Z perceel 3928 en 3929 behoren tot het geheel.

Totale oppervlakte 12.875 m2

kadastrale kaart Z3928.jpg
kadastrale kaart Heide 8.jpg
kadastrale kaart Z 3929.jpg
kadastrale kaart totaal.jpg